Kancelarije Amtest grupe će održati svoj drugi godišnji seminar u Sloveniji (Kranj) u septembru. Kao i uvek, oprema će biti transportovana do mesta održavanja seminara i izložena u proizvodnom režimu (gde je to moguće). Gostujući govornici će prisustvovati: tehnologiji doziranja (dispensing), lasera, očvršćavanja (curing) i inspekcije.

Za dalje informacije i poziv, molimo kontaktirajte Darija Buljana na dario.buljan@amtest-group.com. Radujemo se Vašem dolasku na seminar.