Групата Amtest ще бъде домакин на втория си годишен семинар в Словения (Кран) през септември. Както винаги, оборудването ще бъде транспортирано до мястото на семинара и изложено в производствен режим (където е практично). Гостуващи лектори ще присъстват: обхващащи технологии за дозиране, лазер, втвърдяване и инспекция.

За допълнителна информация и покана, моля, свържете се с Дарио Булян на dario.buljan@amtest-group.com. Очакваме с нетърпение да ви посрещнем на събитието.