Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu da nam se pridružite na izložbi i konferenciji InnoElectro 2024, koja će se održati u cenjenoj dvorani BOK u Budimpešti od 23. do 25. aprila 2024.

Ove godine Amtest grupa ima privilegiju da služi kao dijamantski sponzor, predstavljajući napredne tehnologije na štandu C02.

Podstičemo vas da istražite i koristite naš dinamički prikaz, koji sadrži:

  • Konformni premaz: Nordson Asymtek Select Coat SL-1040
  • Sistem za automatsku optičku inspekciju (3D AOI): CyberOptics SQ3000
  • Doziranje dvokomponentnog materijala: bdtronic B3000
  • Kontrola konformnog premaza: MSTech Smart Infinity
  • Lasersko obeležavanje: Bridge Futura F350
  • Lemljenje u parnoj fazi: Asscon VP800
  • Skladištenje komponenti osetljivih na vlagu: EMT X-Treme Series XTC-510 orman za sušenje
  • Materijali za lemljenje: Balver Zinn & Cobar

Dođite i iskusite stručnu prezentaciju Markusa Riegera iz bdtronic-a o maksimiziranju troškovne efikasnosti kroz automatizovano doziranje.

Dovršite registraciju za izložbu prateći datu vezu: https://innoelectro.com/en/reg-eng-amtest