Srdečne ďakujeme viac ako 30-tim účastníkom, ktorí sa k nám mohli pripojiť na našom seminári v Kranji. Vaše pripomienky a poznámky na seminári počas prezentácií boli pre nás mimoriadne cenné. Radi by sme poďakovali aj našim partnerom z Bridge, bdtronic, Nordson, MSTech a HumiSeal, ktorí sa zúčastnili tohto semináru v Slovinsku.

Tešíme sa na ďalší, už tretí ročník tohto seminára na budúci rok.