Горещи благодарности на над 30-те делегати, които успяха да се присъединят към нас на нашия семинар в Кран. Вашият принос на семинара по време на презентациите на живо на оборудването беше изключително ценен за нас. Бихме искали също да благодарим на нашите партньори от Bridge, bdtronic, Nordson, MSTech и HumiSeal, които пътуваха до Словения, за да участват.

Очакваме с нетърпение да разширим нашата семинарна структура за 3-тия годишен семинар следващата година.