S pokračujúcim rozširovaním  nášho tímu chceme s radosťou privítať nového člena Lászla. Prichádza s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti servisu (aj keď mimo našu oblasť), ale vďaka jeho záujmu o technológie sme presvedčení, že spolu s tréningom, ktorý mu poskytneme, urýchlime jeho procesný rozvoj

László bude sídliť v Budapešti, čím sa náš procesný tím zvýši na takmer 30 ľudí.