S hrdosťou oznamujeme, že môžeme v našom tíme privítať nového člena – Silviu Mocan, ktorý sa pripojil k tímu Rumunsko – sever.

preèítajte si viac