Rozširovanie procesného tímu pokračuje nástupom Tamása Merényi do Amtest Group v Maďarsku. Tamás pracoval viac ako 10 rokov v spoločnosti Trumpf ako servisný inžinier pre rôzne riešenia laserových systémov. V rámci Amtest group budú jeho rozsiahle znalosti o laserových technológiách obrovským prínosom. Jeho ďalšou oblasťou pôsobnosti bude oblast technológií dávkovania materíálov.

Tamás bude sídliť v našom ústredí v Budapešti a bude v Amtest Group pôsobiť v rámci celej Európy.