Náš partner v oblasti vytvrdzovania materíálov, spoločnosť Exelsius z Francúzska, uviedla na trh svoju novú predhrievaciu pec XPHU pre aplikácie podlievania. Predhrievacia pec XPHU umožní pripraviť produkty pri správnej procesnej teplote pred nanesením podlievacieho materiálu, pričom dávkovacie zariadenie sa následne postará o nadávkoanie správnaho objemu materiálu. Každé zariadenie sa tak optimálne využíva pre svoju hlavnú funkciu.

Pec kombinuje konvekčnú technológiu optimalizovanú pre túto aplikáciu. Môže byť v prevedení s horným ohrevom, prípadne s horným aj spodným ohrevom a viacsegmentovým dopravníkom.