Spoločnosť AB Chimie ocenila Gabora Bajusza v mene nášho maďarského Amtest tímu za rok 2023 ako “Najhodnotnejšiu prácu” za dokonalosť procesov v oblasti dávkovania / lakovania, ktorá umožňuje našim klientom robiť správne a overené rozhodnutia.

Naše centrum excelentnosti je plne vybavené riešeniami pre selektívne lakovanie – a klienti sú vždy vítaní.