Nový zamestnanec

sep 16, 2021

Amtest Group s potešením oznamuje privítanie nového zamestnanca – Richárd Stefanovics – v pobočke Amtest Group – Maďarsko (Amtest-Associates Kft).

Richárd prijal našu pracovnú ponuku a pripája sa k nášmu tímu na pozícii servisný inžinier dňa 16.9.2021.

Richárd má mnohoročné skúsenosti ako výrobný inžinier, ktorý viedol rôzne projekty v automobilovom priemysle a pracoval so širokou škálou výrobných zariadení.

V našom tíme bude zodpovedný za servisnú podporu nasledujúcich produktov: Nordson – dispenzovanie, Select, OSAI laser a osádzanie špeciálnych súčiastok.

Postupne bude rozvíjať svoje znalosti aj v ďalších oblastiach z nášho portfólia produktov .

Sme presvedčení, že Richárd svojím úsilím prispeje k zvýšeniu kvality nášho profesionálneho servisného tímu.

Nový zamestnanec

Nový zamestnanec

Amtest Group s potešením oznamuje privítanie nového zamestnanca – Štefan Cicák – v pobočke Amtest Group – Slovensko (Amtest Slovakia s.r.o.).

preèítajte si viac