Amtest tím bude hostiť seminár v regióne Praha, kde budeme diskutovať a prezentovať nasledujúce technológie, 3D AOI, dispenzovanie pomocou statických a dynamických mixérov, osadzovanie súčiastok, selektívne lakovanie a spotrebné spájkovacie materiály. Jednotlivé technológie a produkty budu prezentované aj priamo zástupcami našich dodávateľov z Nordson Cyberoptics, bdTronic a Balver Zinn.

Pre ďalšie informácie ohľadom semináru kontaktujte prosím našu miestnu pobočku Amtest Czech republic.