S potešením oznamujeme, že pre ďalšie posilnenie našich „front-end“ riešení môžeme Michala privítat v našom time Amtest Group v Českej republike. Napriek tomu, že Michal neprichádza priamo z oblasti nášho elektronického priemyslu – jeho vzdelanie a pracovné skúsenosti budú pozitívnym prínosom pre náš pokračujúci úspech.

S procesným tímom viac ako 25 osôb sme výrazne najväčším poskytovateľom služieb v strednej a východnej Európe.