Nový zamestnanec

jan 11, 2022

Amtest Group s potešením oznamuje privítanie nového zamestnanca – Štefan Cicák – v pobočke Amtest Group – Slovensko (Amtest Slovakia s.r.o.).

Štefan prijal našu pracovnú ponuku a pripája sa k nášmu tímu na pozícii servisný inžinier dňa 10.1.2022.
Štefan má mnohoročné skúsenosti ako výrobný inžinier, technik podpory výroby a testovania a pracoval so širokou škálou elektrotechnických výrobných, meracích a testovacích zariadení.
V našom tíme bude zodpovedný za servisnú podporu nasledujúcich produktov: ESE printre, Hanwha osadzovacie automaty, Heller pece, Asymtek ACI a CyberOptics AOI / SPI – zariadenia na optickú inšpekciu.

Sme presvedčení, že Štefan svojím úsilím prispeje k zvýšeniu kvality nášho profesionálneho servisného tímu.

Nový zamestnanec

Nový zamestnanec

Amtest Group s potešením oznamuje privítanie nového zamestnanca – Richárd Stefanovics – v pobočke Amtest Group – Maďarsko (Amtest-Associates Kft).

preèítajte si viac