Amtest Centrum Excelentnosti
– Centre of Excellence (CoE)

Amtest CoE bolo otvorené 30. júna 2011 v našom sídle v Budapešti a je uznávané poprednými výrobcami OEM a CEM, ako aj našimi výrobnými partnermi ako centrum, kde sa úspešne vykonávajú a verifikujú výrobné procesy a technológie.

Hlavné zameranie CoE na procesy a technológie selektívneho lakovania a dávkovania materiálov, vytvorilo z CoE popredné centrum technologického vývoja a implementácií týchto procesov do výroby.

Znalosti, skúsenosti a vysoká motivácia umožnili rozšírenie našich ponúkaných technológií o selektívne spájkovanie a inšpekcie – 3D AOI ako aj  optickú kontrolu lakovania – ACI.

Boli tiež otvorené dve nové laboratóriá. Najskôr vo Vroclavi (Poľsko) a nakoniec v Botvegrade (Bulharsko) – kde  vedomosti dosiahnuté v Budapešti sú zdieľané našimi kvalifikovanými procesnými technikmi, čo nám umožňuje „lokalizovať“ a „rozširovať“ naše procesné znalosti. Naším zámerom je, aby sme vo Vroclavi aj v Botvegrade získali tento rok našu vlastnú certifikáciu – Centre of Excellence – CoE.

V súčasnosti sú v našich priestoroch k dispozícii nasledujúce zariadenia:

  • Nordson Asymtek SL940 – najrýchlejšie zariadenie na selektívne lakovanie na trhu
  • Nordson Asymtek inšpekčný systém po lakovaní
  • Nordson Asymtek dispenser D583 so všetkými ventilmi
  • Nordson Asymtek Helios SD-960 – Dispenzovací systém pre dávkovanie veľkých objemov
  • Cyberoptics – 3D AOI a SPI systém
  • Hanwha osadzovacie zariadenie s IT systémom
  • Franka Emika kolaboratívny robot
  • Bluiris zariadenie na kontrolu prvej DPS

V rámci našich troch lokalít je možné vykonávať výcvikové kurzy, výukové programy, riešenia problémov s procesmi, školenia údržby a môžu byť prispôsobené špecifickým potrebám zákazníkov.