Nowy „rewolucyjny” system szybkiego lutowania selektywnego został pomyślnie zainstalowany i zakończono uruchomienie produkcji w globalnym OMS w północno-zachodniej Rumunii. Jest to pierwsza instalacja w Europie.

Ten OMS jest światowym liderem w sektorze telekomunikacyjnym, a projekt ten powstał w oparciu o ścisłą współpracę między producentem sprzętu Nordson, niemieckim dystrybutorem SmartTec we Frankfurcie oraz dostawcą wsparcia Amtest Group w Rumunii.