Amtest би искал да изкаже благодарности на всички клиенти и гости, които посетиха нашия щанд в Productronica миналата седмица. От името на групата, бихме искали да ви благодарим за вашето присъствие и вярваме, че всички сте се прибрали безопасно.

Според нас – това беше най-добрата Productronica от много години – и всички вие бяхте жизненоважна част от това.