Компанията HC Electronics реши да инвестира в нова SMT линия въз основа на повишените изисквания на своите клиенти за производство и качество, която отговаря на най-взискателните технологични изисквания днес, както и следва бъдещите тенденции. Те избраха Amtest Group с години на доказано сътрудничество и високоскоростна линия, състояща се от машини Pick&Place на Hanwha (последен модел HM520 и DecanS1), Пещ с азотна среда от Heller и конвейри от E-Flex.

Важни параметри при избора бяха надеждността и лесната поддръжка на машините заедно с техническата поддръжка и разбира се, цената на доставката.