Беше постигнат забележителен крайъгълен камък в историята на Групата – с успешното стартиране на бизнес за сглобяване на части в Будапеща. Сглобяването на частите е от името на световен производител, който желае портфолио от резервни части да бъде набавено и произведено в рамките на Европейския съюз – за тяхната обширна клиентска база – и това искане/предизвикателство беше прието от Amtest – и първият комплект части бяха успешно доставени на крайния потребител миналата седмица.

Трябва да благодарим и да поздравим Pál Horváth (който стана координатор на производството, монтажен инженер) и Zoltán Csabankó (отговорен за съхранението и монтажа), както и Mónika Csabankó за създаването на ERP система (производство, съхранение, четене на баркод, уеб магазин и т.н.).