Bridge разработва и произвежда оборудване за пазарите на електроника и микроелектроника. В края на 2020 г. пуснатата на пазара платформата Futura, е нов образец за процеса на лазерно маркиране. Високата скорост, стабилното най-високо качество, гъвкавост, интуитивният софтуер, здравото оборудване и достъпна цена бяха ключови точки, които да бъдат избрани от клиентите на Ниво1, Ниво2 и Ниво3.

Днес Futura се счита за най-доброто решение за лазерно маркиране на печатни платки на пазара, благодарение на неконвенционалната основа, използвана за разработването на механиката, електрониката и софтуерната платформа. Bridge може да внедри и персонализира бързо оборудването Futura, предоставяйки приспособени или персонализирани решения (MES връзка, персонализирани кодификации, персонализирани функции).