Нови решения Nordson

май 10, 2021

Групата Amtest и Nordson подписва изключително споразумение за дистрибуция, обхващащо Словения, Сърбия и Хърватия за инспектиране с X-лъчи, тест на връзките и на материалите и групата продукти с X-лъчи за преброяване на компонентите.