За нас – Amtest Group

Групата “Амтест” (Amtest Group) е най-бързо развиващият се дистрибутор в Централна и Източна Европа, с персонал и офиси,  обхващащи нашите родни територии на България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словения и Словакия.

Откакто е основана в Лондон през 1973 г., Групата се е фокусирала единствено от създаването си върху електронен отрасъл в Централна Източна Европа – и през последното десетилетие ускори своя растеж, като се отдалечи от традиционната формула на компанията за дистрибутори към

  • Доставчик “добавена стойност”, където обширните познания за процеса на нашия екип допринасят главно за нашия успех, добавяне на стойност и където предоставянето на върхови постижения се превърна в основния ни фокус. Нашата цел е да продадем и внедрим „best in class“ решение, а не „box“
  • Активиране на “Risk-free” решения на клиента – което се постига чрез три основни маршрута. Първо, чрез нашите знания за процесите и автоматизацията при работа с клиенти, за да постигнем тяхната визия в рамките на бюджета и в рамките на определен срок. На второ място чрез одит на всички производствени партньори, които се предлагат под марката Amtest – за да се гарантира, че качеството на производството, техническата реакция и структурите за поддръжка са първокласни и трето, и също толкова важно, като Групата има политика „no bid“, ако нашето решение не отговаря на изискванията на клиента.
  • Да установим дългосрочни win-win партньорства– обяснено просто, нашият растеж е пряко свързан с удовлетвореността на клиентите

Нека да ви се представим и заедно да реализираме вашите проекти